5357, Oversigt, set fra S
.
5356, Oversigt, set fra N
.
Oversigt set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240469
Sted- og lokalitetsnummer
180113-247
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2404:69 Gravhøj. 18 m i diameter, 1,6 m høj.

Undersøgelseshistorie

2009
Museal rekognoscering - Holstebro MuseumDenne høj synes ikke tidligere at være registreret, måske fordi den er blevet opfattet som en indlandsklit, hvad den måske også er. Vanskelighederne ved at skelne gravhøje i Barde plantage er uddybet under f24040061. Denne høj matcher ikke beskrivelsen af de høje i nærheden, der har fået ophævet fredning. Den har alle karakteristika for en gravhøj, så den får hermed en chance. Den er omkring 16 m i diameter og godt et par meter høj. I toppen er der en hulning, ca 3x4,0.5 m, fra en tidligere nedgravning. Hulningen har en åbning mod vest. Højen har været bevokset med nåletræer, vistnok lærk, som for nogle år siden er blevet fældet. Top og sider er dækket af et tykt lag gyldne nåle, og i toppen er der også lidt græs. Højen står i en lysning, som også er synlig på ortofotoet fra1999, så nogen synes at have været opmærksom på den.
2012
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumDer er tale om 1,6 m høj gravhøj med en diameter på ca. 18 m. Der er en plyndring i top på ca. 2 x 2 x 0,8 m. Højen er klædt i lidt græs og mos. Højen ligger i en nåletræsplantage, hvor den bliver plejet for friholdt for træer. I følge luftfotos har den i hvert fald været friholdt siden 1999.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links