Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231724
Sted- og lokalitetsnummer
140501-53
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Halvmåneformet rest af høj på terræn med stærkt fald mod N og NØ. Højde fra SV 1,10 m, fra NØ (hvor foden udflydende) ca. 3 m, diameter NØ-SV 17 m. Af højarealet er bevaret lidt under halvdelen, mod SØ, af højmassen en del mindre end halvdelen. Resten bortgravet ved grusgravning. Væggen mod grus- graven skråt afgravet, så der har dannet sig en kam rundt om den bortgrave- de højtop.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo.[sb] 52-55,57. Fem Høie af samme Art som de i det Foregaaende beskrevne, omgivne af Sæd og derfor ikke besete. De skulle være vel bevarede, nogle af dem synes at være af de i denne Egn større Høie (50-60' i Tværmaal 7-8' høie). [[Lille Højrest, Kl. D.]] Bevoksning: 1987: Græs.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Højrest, Kl.D.
1983
Grus-/sandgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHalvmåneformet rest af høj på terræn med stærkt fald mod N og NØ. Højde fra SV 1,10 m, fra NØ (hvor foden udflydende) ca.3 m, diameter NØ-SV 17 m. Af højarealet er bevaret lidt under halvdelen, mod SØ, af højmassen en del mindre end halvdelen. Resten bortgravet ved grusgravning. Væggen mod grusgraven skråt afgravet, så der har dannet sig en kam rundt om den bortgravede højtop.
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samelsag, omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 2,0 x 18,0 x 12,0 m. Halvmåneformet højrest udgørende den SØ-lige del af en ved grusgravning iøvrigt bortgravet høj. I toppen en lille, gammel nedgravning Ø for hvilken ses 4 næsten jorddækkede sten på række. Bevoksning: 1987: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende på græsmark, hvor der går heste.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links