Oversigtsbillede - højen set fra øst
.
Højen set fra syd
.
Højen set fra øst, landmålerstok midt for høj.
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
380512
Sted- og lokalitetsnummer
210109-10
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/11 1923, købt. Afmærkn.: 1923, C. Neergaard, 5 MS er anbragt i arealets hjørner. Fredet hedeareal med een middelstor høj og 30 småhøje: a; sb. 9: Høj, 0,35 m høj, 7 m i diameter. Kun den østre halvdel er bevaret. Lyng i hede. b; sb. 10: Høj, 1,5 m høj, 14,5 m i diameter, NV og S for toppen to ca. 1,5 m vide og indtil 0,4 m dybe, kedelformede forsænkninger. En tilsva- rende midt på den NØ-lige side. Lyng og græs i hede. c; sb. 11: Høj, 0,25 m høj, 5 m i diameter. Ubeskadiget. Lyng i hede. d; sb. 12: Høj, 0,25 m høj, 4 m i diameter. Midt henover højområdet går fire, Ø-V-orienterede, dybe vejspor. Lyng i hede. e; sb. 13: Høj, 1,10 m høj, 9 m i diameter. Midt i toppen en kvadratisk, knap 1 x 1 m vid og indtil 0,3 m dyb, nu tilgroet forsænkning. I øvrigt velbevaret. Lyng i hede. f; sb. 14: Høj, 0,25 m høj, 3,5 m i diameter. Omridset udflydende. Tilsyne- ladende ubeskadiget. Lyng i hede. g; sb. 15: Høj, 0,75 m høj, 7,5 m i diameter. Foden er i N afskåret af et gammelt vejspor. Lyng i hede. h; sb. 16: Høj, 0,4 m høj, 7 m i diameter. Foden er i N noget deformeret af et gammelt vejspor. Ellers ubeskadiget. Lyng i hede. i; sb. 17: Høj, 0,8 m høj, 8,5 m i diameter. Lille forsænkning i top. Lyng i hede. j; sb. 18: Høj, 0,25 m høj, 4,5 m i diameter. Konturerne udflydende. Ganske deformeret af fire, dybe vejspor. Lyng i hede. k; sb. 19: Høj, 1 m høj, 9 m i diameter i Ø-V-lig retning, 7,5 m i N-S-lig retning, idet højfod- og side er afskåret af vej i N. Mod NØ et nu tilgroet brud i side og fod. I øvrigt ubeskadiget. Lyng i hede. l; sb. 20: Høj, 0,4 m høj, 6,5 m i diameter. Lyng i hede. m; sb. 21: Høj, 0,25 m høj, 4 m i diameter. Konturerne flydende. Lyng i hede. n; sb. 22: Høj, 0,75 m høj, 8 m i diameter. Lyng i hede. o; sb. 23: Høj, 0,8 m høj, 10 m i diameter. I SV-siden et 1,8 x 0,6 m vidt, indtil 0,4 m dybt, nu tilgroet hul. Lyng i hede. p; sb. 24: Høj, 0,2 m høj, 3,5 m i diameter. Lyng i hede. q; sb. 25: Høj, ca. 0,15 m høj, ca. 3 m i diameter. Omridset udflydende. Lyng i hede. r; sb. 26: Høj, ca. 0,25 m høj, ca. 3,75 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. s; sb. 27: Høj, 0,30 m høj, 4 m i diameter. Overfladen urolig, vel som følge af nu tilgroede plovfurer. Lyng i hede. t, sb. 28: Høj, 0,25 m høj, ca. 5 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. u; sb. 29: Høj, 0,20 m høj, 4 m i diameter. Fem gamle vejspor løber tværs henover højområdet. Lyng i hede. v; sb. 30: Høj, 0,20 m høj, 5 m i diameter. Lyng i hede. x; sb. 31: Høj, 0,15 m høj, ca. 3,30 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. y; sb. 32: Høj, 0,20 m høj, ca. 3,25 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. z; sb. 33: Høj, 0,15 m høj, 3,5 m i diameter. Den Ø-lige halvdel er udpløjet. Lyng i hede. æ; sb. 34: Høj, 0,30 m høj, 4,5 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. ø; sb. 35: Høj, 0,20 m høj, 4 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. å; sb. 36: Høj, 0,15 m høj, ca. 3 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. aa;sb. 37: Høj, 0,25 m høj, 3,75 m i diameter. Lyng i hede. bb;sb. 38: Høj, 0,20 m høj, 3,5 m i diameter. Lyng i hede. cc;sb. 39: Høj, 0,25 m høj, 4 m i diameter. Ø-lige halvdel afpløjet. Lyng i hede.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1.50 M. høj, Diam 14.50. I Toppen 2 smaa firkantede, dybe og ret friske Huller. Desuden Spor af flere smaa eftergroede Brud i Top og Side... [Sb.] 9-39. Kort og Beskrivelse af disse Høje er udført i Anledning af Fredlysningen og gengivet her.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 m høj, 14,5 m i diameter. NV og S for toppen to ca. 1,5 m vide og indtil 0,4 m dybe, kedelformede forsænkninger. En tilsvarende midt på den NØ-lige side. Lyng og græs i hede. ...(Sb. 9-39 ligger på et arealfredet hedeområde, der er afmærket med fredningssten i de fire hjørner).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderHøjen indmålt med GPS.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandTilsyneladende dækker tilsynets beskrivelse kun arealet med fortidsminderne gl. nr. 380512a-ccc generelt.
2017
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Høj, 1,7 x 18 m. NV, S for toppen ses to ca 1,5 x 0,4 m dybe kedelformede forsænkninger og en tilsvarende mindt på den NØ-lige side.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links