Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270765
Sted- og lokalitetsnummer
170802-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,30 m fra SV - 1,70 m fra NØ x 17 m. Let hulet, i forhold til bevaret overflade i S dog noget dybere, afgravning af toppen, diam. 8 m. Plantnings- furer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Enkelte små huller i overfladen iøvrigt. Tæt bevokset med gran og enkelte løvtræer, i skovagtig bevoksning.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 55-57] 3 overpløjede Høje. 1.0-1.4 x 12-14 m. Beplantet med unge Gran og Fyr i Plantage. Af [sb.] 55 og 56 en Del Sten optagne, fundet en Urne. Paa [sb.] Nr. 55 fandtes brændte Ben henliggende H.t.U. paa 10 Aar 5/9 1899 Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1905
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal berejsning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1971
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,30 m fra SV - 1,70 m fra NØ x 17 m. Let hullet, i forhold til bevaret overflade i S dog noget dybere, afgravning af toppen, diam. 8 m.Plantningsfurer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Enkelte små huller i overfladen iøvrigt. Tæt bevokset med gran og enkelte løvtræer, i skovagtig bevoksning.
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, stor rund ca. 7 m. i diam., 30 cm. dyb, afgravning med skrå sider i top, tilgroet, plantningsfurer svagt synlige NV-SØ henover højen undtagen omkr. top, kraftig sti SV-NØ henover højens SØ-side, sti NNV-SSØ henover højtop, begge stier op til 30 cm. dybe, lille tilgroet hul i N-siden, bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, stierne er nøgne, i løvskov. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum1,5-2 x 16 m. Plyndret.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links