Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
151126
Sted- og lokalitetsnummer
120802-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Brorstrup sogn, Smorup præstegård, matr.nr. 1l. Vestlig del af højen Haverslev sogn, Vestby, mat.nr. 2c. Østlig del af højen Tingl.: 27/5 1875 på Smorup, matr.nr 1l. D.V. Blicher 22/8 1918 på Vestby, matr.nr. 2c. Jens M. Eriksen. Høj, 3 x 21 (nord-syd) x 17 m (øst-vest). I nordøstre side fra nær fod til nær top en tilgroet, kløftartet nedgravning knapt 3 m bred nær top og ca. 1 m bred nær fod og med stør- ste dybde ca. 0,5 m. Jorden fra denne nedgravning ligger ved nordøstre højfod som en tilgroet dynge, der medindbefattes under fredningen. Højsiden iøvrigt lidt ujævn, men ellers velbevaret. Bevokset med græs og lyng. Mod sydvest nær fod står et træ og på nordøstsiden to små rønnebærtræer. Mærkesten midt på siden mod syd. NMI: Høj, 2,4 x 15 m, græsklædt i ager. Sydligt i toppen en gammel, flad forsænkning. Foden let afgravet i V. Fra NØ er ført en lav gravning ind mod top, 2 m bred for- oven, smallere forneden, 0,35 m dyb. NMI (Haverslev sogn): Høj, omtrent halvdelen (idet anden halvdel er fredet på Smorup, matr.nr. 1l i Brovstrup sogn), 2,4 x 15 m, græsklædt i ager. Mod syd i toppen en ganske flad sænkning. Fra NØ en 1-2 m bred, flad gravning til henimod top. Foden i V let afpløjet, li- geledes i Ø, hvorved 2 randsten er blevet let synlige.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1975
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links