Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442620
Sted- og lokalitetsnummer
070112-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/6 1924, J.L. Grandjean Høj, 0,75-1 m x 23 m. Noget ujævn overflade. Højens østlige del er i fuld dybde gennemskåret af en 2 m bred grøft i N-S. Af en fodkrans om højen er 27 tildels næsten jorddækkede sten synlige, bevokset med bøg, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Bruntofte Skov). Rund Høj, langs Foden omgivet af en Krans af ret store, tildels næsten Jorddækkede Sten, af hver 27 er synlige, tildels næsten jorddækkede. Kransens Tværmaal er 23 m. Højningen indenfor den er ganske flad, 0.75-1 m høj, overfladen ujævn og fuld af Smaahuller, i den østlige Del er den i sin hele Dybde gennemskaaret af en 2 m bred Grøft i S-H. ... Nr. 6-23 er alle Træbevoksede i Højskov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.75-1m x 23 m. Noget ujævn overflade. Højens østlige del er i fuld dybde gennemskåret af en 2 m bred grøft i n-s. Af en fodkrans om højen er 27 tildels næsten jorddækkede sten synlige. Bevokset med bøg. i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKæmpehøj. Måler 1,25 x 24,0 x 24,0 m. Med randstenskæde af 1-1,25 m. store sten, 25 synlige. Bedst synlige i Ø-siden. På Ø-delen skæres højen af en NNØ-SSV-gående gammel skovvej, der har dannet en hulvej igennem højen. NV for højen spor af gammel afgravning af højen. Endnu en skovvej har tangeret højens Ø-lige fod. ØNØ og NNØ for højen ligger 3 løse sten, der kan være fjernet fra højens stenkæde. På højen henligger kvas på S-, V- og Ø-delen af højen. Kompostlignende bunke ligger tæt NØ for højfoden. Kasserede bærbuske fra have. 15 gamle bøge på højen. På Ø-siden tæt bevoksning af ung bøg, kun få på V-siden. I Ø også lidt hyldebærbuske. I højgruppe 4426:4-20. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende stor høj med store sten i kæde. Anbefales til informationstavle og skiltning. Hele Bruntofte Skov kunne eventuelt inddrages. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med større bøge. Bunddække: Skovbund.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links