Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452612
Sted- og lokalitetsnummer
070210-58
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov) Høj, 0,5 x 8 m.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRavnstrup Fredskov. Ialt 21 [sb.30-61] lave Jordhøie ligger i en stor og spredt Gruppe i Skovens nordvestlige Del. Høiden varierer mellem 2 og 5 Fod, Bredden mellem 30 og 50 Fod. I to af Høiene er der ryddet Træstød, hvorved man har fundet sorte Lerkar, en fremviser et Hul i Overdelen, paa Toppen af en af Høiene ligger en stor, sprængt Sten, ved to Høie har man sløifet et Stykke af Foden og herved afdækket en tæt Krands af Sten 1-2 F. store. De øvrige Høie er vel bevarede. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 0,50 x 8 m.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj ca 8 m i dia. Ca 40 cm høj. Beplantet med grantræ. På sydsiden 10-15 år gamle graner. 2 7-8-årige graner på nordsiden. Underbevoksning af brombær og hyben. Bør plejes. Højgruppen som helhed. Enkelte høje med huller (stubbe fremhævet). Bør restaureres. Ulovligt plantede grantræer foreslås gradvist fjernet. En egentlig plejeplan foreslås udarbejdet. Højgruppen bør opmåles eksakt hvilket passende kunne ske efter en afrydning. Informationstavle foreslås opstillet. Indgår i stor højgruppe i Ravnstrup Skov 4526.12-54. Mål: lk0,4x8x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen som helhed seværdig. Tætliggende gravhøje. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links