Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411911
Sted- og lokalitetsnummer
090201-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 1 x 10 m. Beplantet i skov.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordhøj, 2,0 x 18,0 x 18,0 m., monumentalt beliggende på bakketop i skovparcel ryddet for 5-10 år siden, men nu nytilplantet med gran, hvorved beliggenheden snart vil blive sløret. Ingen tilplantning af selve højen (men dog helt hen til dennes højfod). Ingen synlige randsten. Ca. 30 m. Ø for højen er et anlæg af ukendt art under opførelse (§ 53!), idet der her er støbt et lille fundament, cirkulært, ca. 50 cm./diam., med istøbt jernkonstruktion til fastholdelse af et eller andet. 4 stk. 15-20 m. lange, nyafbarkede og imprægnerede granstammer lå ved fundamentet og skal utvivlsomt indgå i konstruktionen, mulig en art udsigtstårn. Ved henvendelse til ejeren, greve Wenzel Knuth, Egeløkke, oplyste denne, at han agtede at opføre et udsigtstårn på stedet, og at han ville søge lovliggørende tilladelse hertil via fredningsnævn. Grev Knuth var ikke til sinds frivilligt at opgive sit tårn. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links