Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
252717
Sted- og lokalitetsnummer
010102-59
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 20 juli 1886 (Gårdejer Niels Pedersen,Damgaard) MS (1887). "Embedshøj", 30 x 6 m. Midt på nordsiden og på toppen særlig mod øst rævegange. Buskvækst på top og sider, kraftigst mod N. og V.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Embedshøi", en smukt afrundet, vel bevaret Høi, bevoxet med Buske paa den nordlige Side. 93' i Diameter og 20' høi. Kjøbt til Fredlysning. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid" Embedshøj ", 30 x 6 m. Midt på nordsiden og på toppen særlig mod øst rævegange. Buskvækst på top og sider, kraftigst mod N. og V. (Dekl. tingl. 20/7 1886, gårdejer Niels Pedersen, Damgaard )
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Embedshøj", 6 m høj, 34 m (n-s),27 m (ø-v). Høj med meget forstryrret højtop, især i den østlige del. Højen er meget gennemhullet af kunstige og naturlige dyregrave (ræve, grævlinge, gravænder), der har forårsaget op til 1,75 x 1,75 m store og 1 m dybe huller ved deres udgang. Dyregravene findes både på højtoppen og på højens nordlige og østlige side. Højen er tæt bevokset med løvtræer (elm,kastanje,hyld), mens den sydlige højfod er helt dækket med vildrose. Træerne, der er ca. 40-50 år gamle, bør fjernes. Beliggende i ager i åbent tærræn med udsynet til og fra højen helt skjult af vegetation. Adgang til højen fra vej langs markskel fra VNV. Talt med ejer om kunstige rævegrave. Lovet han får brev om han selv skal fjerne de kunstige grave eller om det bilver gjort i forbindelse med en tiltrængt pleje af højen. Ejer: Peter Gotfredsen Langelandsgård Unnerupvej 1 Kolsbæk pr. Helsinge ** Seværdighedsforklaring ** Markant høj, der ligger frit i terrænnet og som indgår i en række af store velbevarede høje. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links