Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra nordøst
.
Oversigt set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
120537
Sted- og lokalitetsnummer
110309-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: 8g af Fårtoft, Thisted landsogn, Hundborg herred og på blå kort opført som matr.nr. 3 og 3g af Malle, Sennels sogn, Hillerslev herred. Høj, 2,20 x 16 m. I top gammel gravning 4-5 m bred, ca. 1 m dyb, 1/3 af siden mod vest bortskåret af vej. 4 randsten ved fod mod syd og sydvest. Højen nordlige fod på matr.nr. 3 af Malle, Sennels sogn. På toppen anbragt en pejlestation. Græsklædt i plantage. Matr.nr. 3, Malle, Sennels sogn, Hillerslev herred: Høj hvoraf den væsentlige del er belig- gende i Hundborg herred. Af denne høj er den del, som var beliggende i Hiller- slev herred (nordøstre fod) bortskåret af en vej. Forøvrigt har værnemagten anlagt en pejlestation på toppen af hø- jen og anbragt en (ret uskadelig) trap- pe i nordsiden. Thisted landsogn, Faartoft matr.nr. 8g, sb. 45.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. En gammel skelgrøft går op over nordlige del af højen. Østlige del delvis bortskåret af grusvej. Vest og syd for højen lille beplantning.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links