437
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
151024
Sted- og lokalitetsnummer
120805-63
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 1510-23 og 24 Høj af "Fladhøje", 2-3 x 24 m, græs- og lynggroet i ager. Siderne noget afgravet. To små huller - på flad top og i østside.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 2,2 x 33 x 27 m. Høj med stor, flad top bevokset med græs, lidt gyvel og et piletræ. Midt i toppen findes to ældre, tilgroede nedgravninger på 3 x 1 x 0,5 og 2 x 1 x 0,5 m. På toppens sydøstlige del findes en ældre, tilgroet nedgravning på 1,5 x 1 x 0,5 m og mod nordøst 2 ældre, tilgroede nedgravninger på 3 x 1 x 0,5 m og 3 x 1,5 x 0,8 m. I nord-, syd- og vestsiderne er højen afgravet med 1 - 0,5 m dyb grøft i en afstand af 1-2 m fra den nuværende højfod. Der er muligvis tale om en ældre op- gravning af randsten. På højen henligger en del marksten, nogle hegnspæle og gammelt hegnstråd. I østsiden findes en 1 m høj brink, som er fremkommet ved kreaturfærdsel, idet højen bruges til græsning. Også et enkelt sted på vestsiden er der en mindre kreaturskade. Ejeren har lovet at rydde op på højen, at reparere kreaturskaderne med græstørv og hegne omkring højen. Bevoksning: 1982: Græs
2001
Uspecificeret museal aktivitet
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links