Faktaboks

Kommune
Hørsholm Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
283025
Sted- og lokalitetsnummer
010410-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. 18 m i diameter, 2,8 m høj. En randsten i Ø.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøi, 170' i Omkreds, 9' høi, kaldet "Lysthusbakken", den skal have været benyttet til Udsigtspunkt af den kgl. Familie paa en Tid, da der ikke var Skov Øst for Høien.
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig, smuk Rundhøj, ca. 17 m i Diam., knapt 3 m høj, bevokset med Træer. Kaldet "Lysthusbakken".
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Museal forundersøgelse - KulturstyrelsenKulturstyrelsen har vurderet, at skaderne på fortidsminderne er af sådan et omfang, at Naturstyrelsen selv kan retablere fortidsminderne efter der er foretaget en arkæologisk vurdering og dokumentation af skaderne. Ved undersøgelsen forud får retableringen viste det sig, at skaden i 2830:26 ikke havde berørt primære eller sekundære anlæg i gravhøjen, men havde gravet sig ned i overfladen og højfyld. En randsten blev lokaliseret. Skaderne i 2830:25 er overvejende overfladiske. En randsten er blevet fjernet fra sin oprindelige placering. Randstenen blev ved undersøgelsen sat tilbage på sin oprindelige placering.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links