Oversigt fra sydøst
.
Oversigt fra vest
.
Oversigt fra nord, højens nordvestre hjørne
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1603103
Sted- og lokalitetsnummer
110602-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/8 1903, Marie Kristine f. Madsen, enke efter gdr. Jens Balsen Pedersen. Diplom 9/9 1915, boelsmand Jens Peter Madsen, Bodum, matr. nr. 18i. Afmærkn.: MS 1916, ved oberstl. Lund. Høj, af "Frishøje", 2,6 x 16 m. I top overfladisk gravning. Lynggroet i hedestykke. NB. For den på matr.nr. 18i af Bodum beliggende del af hø- jen er fredningen tiltrådt af ejeren boelsmand Jens Peter Mad- sen, Bodum, ved deklaration tinglæst 9/9 1915.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Prishøje". Mindre, nu tilgroet, gl. kreaturskade fra centrum til V-lige højfod, virker som flad afgravning. Ellers ubeskadiget. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal ved Boddum Bakker, bevokset med nåletræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links