Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140831
Sted- og lokalitetsnummer
120809-55
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Borregård, matr.nr. 18b: Sydøstl. del af højen matr.nr. 5b : Sydvestl. del af højen matr.nr. 19c: Nordvestl. del af højen matr.nr. 11 : Nordøstl. del af højen Høj, vestligste del af "Galgehøje", ca. 3 x 16 m. Deles af 2 skel i nord-syd og øst-vest i fjerdedele. Den nordøstlige fjerdedel er næsten bortgravet, kun bevaret inderst i skel- hjørnet. Den nordvestlige dels fod afgravet på et stykke i 0,5 m's højde, øst herfor en 3,5 x 2 m bred indgravning fra højfoden. Østligt i toppen en 1,3 m dyb sænkning, fortsætter imod vest i en øst-vestgående skelgrøft. Over sydsiden en nord-sydgående skelgrøft. Græs- og lynggroet i ager. Skel- lene mod vest, nord og øst beplantede med fyr og gran. Borregård, matr.nr. 5b, 19c og 11: Høj i skel til matr.nr. 18b af Borregård.

Undersøgelseshistorie

1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHøj beliggende i skel. Nyligt plejet. Fremstår formmæssigt som beskrevet. Beliggende i friareal ved sommerhusområde. Græs mod NØ, ager mod SV. Flot 2- meter zone. Godt vue mod SV/SØ og NØ.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræs- og kratklædt høj i skel i sommerhusområde.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links