Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35178
Sted- og lokalitetsnummer
080106-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

En rundhøj, tværmål ca. 25 m, højde 2,75 m. I nordsiden en fladagtig forsænkning efter ældre nedgravning. Ellers velbe- varet. Højene sb. 17.21 ligger i en række fra SSØ til NNV i den nord- lige del af Strandskoven. Nr. 17 ligger mod sydøst for sig, de 4 andre 200 m længere mod NNV på række nær hinanden.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Strandskovens nordlige Del ligger, nordøst for Galgehusene, paa en naturlig Bakke, en rund Høj, omtr. 34' i Diameter, 4' høj. I samme Skov ligger lidt længer mod Nord 4 runde Høje tæt ved hverandre i en mod Nordvestgaaende Række: den første er omtr. 64' i Diameter, 9' høj, den anden omtr. 30' i Diameter, 4' høj, den tredje omtr. 30' i Diam, 2 1/2' høj, den fjerde omtr. 30' i Diam., 3 1/2' høj. - Alle fem Høje ere mer eller mindre bevoksede, mest med unge Træer [sb.17-21]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rundhøj. Tværmål ca. 25 m. Højde 2,75 m. I nordsiden en fladagtig forsænkning efter ældre nedgravning. Ellers velbevaret. ... Højene nr. 17-21 ligger i en række fra ssø. til nnv. i den nordlige del af Strandskoven. Nr. 17 ligger mod sø. for sig, de 4 andre 200 m længere mod nnv. på række nær hinanden.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRund høj i skov. Bevokset med gamle graner. Den i fredningsbeskrivelsen nævnte sænkning i nord var kun svagt synlig. I syd fandtes et nyere gravet hul på ca. 1x1 m., dybde ca. 0,4 m. På højen lå et nedbrudt "jægerskjul" eller lign. bestående af væltede rafter, hvorpå var sat plastic. Eller måske dækkede dette stativ over den nedgravning der fandtes under dette, og hvori der lå en del knust cementrør af den type man laver rævegrav af. Også på højens østside fandtes en mindre nedgravning af nyere dato. Ved den sydøstlige højfod lå der flere rester af samme slags betonrør som fundet på højen. Ved henvendelse på ejerens adresse henvistes til flere . Ingen kendte noget til rævegrave eller lign. ej heller gravninger i højene. Skaderne bør udbedres af Fredningsstyrelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i højgruppe. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1985
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links