8391
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150224
Sted- og lokalitetsnummer
110612-175
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Høj, 3 x 12 m. Top 4-5 m indsænket til en dybde af 1 m. Nordsiden afgravet og overpløjet. Sydfod afgravet. Græs-lynggroet i ager. 1963: Høj af lidt oval form med let affladet top, der fal- der noget fra Ø mod V, ca. 14 m i N-S, ca. 16 m i Ø-V, 2,8- 3,0 m høj. Bevokset med græs og lidt lyng, i ager. Matr.nr. 49a: Høj i skel til matr.nr. 51a. Matr.nr. 36a + 51a. NMI: matr.nr. 36a x 51a.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGallibjerrehyv kaldes et stort Højcomplex [N. nr. 187-200, svarer til sb. 166,177,176,174,412,173,172,413,175,171,171A, 414,170,415] oppe NO. for Tygstrup By paa en stor, omfangsrig Banke. Der har nok staaet en Galge der i gamle Dage. Den værkbrudne Jens Madsen i Tygstrup - der kunde været ca. 90 Aar, hvis han havde levet endnu - har fortalt, at hans Fader, Mads Pedersens, Stedfader havde en Søster, som var den sidste, der blev henrettet ved Galgebjerghøje. Kun 10 Skridt V. for den halvt overpløjede (193) [sb. [172], med Skjellet baade over denne og hin, er denne jevnt store Høj. N. Siden er borte og i V. er den udkastet. Den er SO. for den største (189) [sb. 176]. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid187-200 Galgebjerghøiene [lige med sb. 166,177,176,174,412, 173,172,413,175,171,171A,414,170,415]. Middelstor, stærkt ramponeret. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,0 m. h. Top 4-5 bredt indsænket ca. 1 m. d. Nordre Side stærkt afgravet og overpløjet, søndre Fod afgravet [svarer formodentlig til N. 195]. Identifikationen med N. er i Gruppen 171-75 usikker. Højene 170-76 ligger paa "Galgebjerg". Retterstedet skal efter N. have været tæt sydøst for 176. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af lidt oval form med let affladet top, der falder noget fra Ø mod V, ca. 14 m i N-S, ca. 16 m i Ø-V, 2,8 - 3,0 m høj. Bevokset med græs og lidt lyng, i ager. - Restaureret 1963. J. nr. 3274/63.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af højene sb. 171A, 175 og 176 i forbindelse med udgravning af højene sb. 172-173, hvorfra højfylden til restaureringen blev taget [sagen findes i beretningsarkivet under journ. nr. 497/64].
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 3,0 x 12,0 x 12,0 m. Restaureret 1963. Som tidl. beskr. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe med flot beliggenhed på top af bakkedrag. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links