8415
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150230
Sted- og lokalitetsnummer
110612-182
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/8 1916, gdr. Niels Chr. Poulsen, Bakgaard pr. Vestervig. Diplom Langhøj, "Troldhøj", 1,6 x 13,5 x 27 m (N-S) med flad over- del-sænkning i vestsiden 2 m bred, 0,5 m dyb. På højens si- der er al plantevækst ganske aftrampet og jordsiderne me- get fortrampede. Kun på toppen græsvækst. Der pløjes for tæt og lidt opad nordsiden.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGaardens Bestyrer siger, at det skulde nok ejentlig være "Trældhyv" og ikke "Trøldhyv(=Troldehøj). Det er dog nok snarere en Dysse end en Høj, da den er 37 Skridt lang og 14 bred. Toppen er borte, større og mindre Sten ligge ovenpaa, og der er ny Kartoffelkuler i V. Siden. Retningen er NNV-SSO. Den forrige Ejer skal her have fundet et Sværd og flere Ting, der bleve afhændede til en Broder, han havde. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTroldhøi, en langagtig Banke - uvist om det er en Langhøi. Den forrige Eier har i den fundet et Sværd m. m. [skitse i sognebeskrivelsen]. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i N-S., 27 m. l., 13,5 m. br. 1,6 m. h., med flad Overdel. Omtrent midt i vestre Side en Sænkning, 2 m. br., 1/2 m. d. Et vestligt Parti har været overpløjet. N: Der skal være fundet et Sværd. m. m. - Fredlystes med Nr. 185 af Gaardejer N. Chr. Poulsen, Bakgaard. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, "Troldhøj", 1,6 x 13,5 x 27 m (N-S) med flad overdelsænkning i vestsiden 2 m bred, 0,5 m dyb. På højens sider er al plantevækst ganske aftrampet og jordsiderne meget fortrampede. Kun på toppen græsvækst. Der pløjes for tæt og lidt op ad nordsiden. (Journ. nr. 866/43)(16/11-43) om at indhegne højen).
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPåtale til ejeren om at fjerne kreaturerne fra højen.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, "Troldhøj". Plan topflade. Tidligere beskrivelses sænkning i V-side af topflade ikke synlig. Mindre ca. 10 cm. dyb forsænkning midtpå i højens midterakse. Hovedparten af de tidligere beskrevne kreaturskader nu tilgroede. På højside ses op til 0,2 m. høje, delvis bevoksede brinker. Nyere (fra 1979 ell. 1980) kreaturnedtrampning af specielt højens S-lige kortside, hvor højfyld er blottet i en 0,3-0,4 m. høj brink. Foran denne er vegetation aftrampet. Langs højens Ø-fod ligeledes betydelige beskadigelser. Mindre nedtrampning af fod på nordre kortside. Højen indhegnet for nylig. Der bør lægges et par lags jord på skader ved specielt S-lige kortside. *********************************************** Genbesigtigelse 23.6.1981: Ejer pålagt at lægge jord på kreaturskader på højens S-side inden 1.1.1982. Ejeroplysning på skema. JHB *********************************************** Genbesigtigelse 2.5.1983: Beskadigelse i S delvis udbedret, men den tidl. beskrevne brink stadig synlig, omend lavere. Kun meget sparsom bevoksning på det udbedrede parti, samt på Ø-siden. Der pløjes for tæt til V- og S-siden og der sås et traktorspor over det nederste af Ø-siden. Der blev anmodet om, at der blev sået græs i de bare partier, samt evt. lagt lidt mere muld på i S. Pålæg om at pløje i større afstand fra højfoden. Fotos: Film ALO 1983/006, fot. 1-2. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsklædt langhøj i ager.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links