Fortidsminde set fra nordøst
.
Fortidsminde set fra sydøst
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41175
Sted- og lokalitetsnummer
090513-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Området ved Gl. Hestehave har haft en særlig tiltrækning på oldtidens mennesker. De første bosættelser anlægges ved kysten for 5000 år siden. Sent i yngre stenalder (1900-1700 f.Kr.) og i ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.) flytter bosættelserne lidt længere ind i landet. Fra det tidsrum har vi de klareste vidnesbyrd om områdets betydning. I løbet af ældre bronzealder bliver der anlagt et gravfelt med 23 større og mindre gravhøje. I dag er nogle af højene delvist skjult i skov, men i bronzealderen var her åbent land, og højfeltet fremstod monumentalt i landskabet. Højene var ramme for et bygdefællesskab. De kunne ses vidt omkring, fra Thurø og Tåsinge og hele Svendborgsund.

Original fredningstekst

Høj, 3,8 x 26 . Tæt bevokset i hjørne af have. Foden mod Ø lidt afgravet og står med ca. 50 cm's skrænt.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMonumental storhøj, 3,4 x 21,5 x 14,0 m., i privat have, synlig fra kommunal vej. Højfoden delvis afgravet næsten hele vejen rundt, stående som en ca. 0,6 m. høj stensætning i rette forløb i N, Ø og S. Flere bygninger (haveskure, udhuse) af ældre dato helt op mod højfoden. Meget væsentlige dele af højoverfladen - især dens øverste del nær topfladen - er i voldsom grad skæmmet af rovgravning i form af små "kaninhullignende" nedgravninger, der stedvis helt dækker og stærkt vansirer højens overflade. Nedgravningerne er især koncentreret mod N, V og S (jvf. fotos). Der er næppe tvivl om, at hullerne er et resultat af "skattejagt", formentlig udført af børn. En skovl og en spade i børnestørrelse bekræfter dette. Der opsamledes på en jordbunke ved nedgravningerne et sideskår af en romertidsurne. Ejer søgt kontaktet. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2010
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links