set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
210794
Sted- og lokalitetsnummer
180204-23
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

1954: Høj, 2 x 22 m. Hele toppen og det indre bortgravet; sydfoden stejlt afgra- vet. Græs i ager. 1988: Høj. 15 m i diameter, med en flad skrånende topflade på ca. 7 m i diameter. Højde i SV 1,75 m og 1.25 m i NØ. I midten et hul på 2 x 2 x 1 m.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 2 M. h., 22 M. br. I Siderne undtagen den vestre adskillige mindre Beskadigelser. Imod Nordøst og udover Centret er en omfangsrig Beskadigelse, der sikkert har naaet Bunden (Kaalhave). Lynggroet i Ager. Iflg. Medd. er i Højens Midte nær Bunden fundet en Flintøkse, der laa mellem "Aske" og nogle mindre Sten, samt i Fyld fra Højen 2 "hjærteformede" Pilespidser. afgravet, mod Ø. En flad Afgravning. I Siderne mod S. og V 7 større Kartoffelkuler. Lynggroet, i Ager. Intet Fund. [Sb.] Nr. 32, 33 og 36 [dvs. sb. 22,23 og 26] = Gilshøje.
1901
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1901
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2 x 22 m. Hele Toppen og det indre bortgravet, Sydfoden stejlt afgravet. Græs i Ager. afgravet, mod Ø. En flad Afgravning. I Siderne mod S. og V 7 større Kartoffelkuler. Lynggroet, i Ager.
1987
Privat udgravning - Holstebro Museum
1987
Museal besigtigelse - Holstebro Museum
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen bør optages i fredningsregistret. Der er for ca. 60 år siden i højens SØ-side fundet en ca. 20 cm lang bronzegenstand, måske en døllemejsel (HOL 16.156:2), afleveret til Herning Museum. Senere for ca. 50 år siden fandtes der ved gravning i højen en skafthulsøkse af Globs type F (HOL 16.156:3). Højen måler 16 m NØ-SV og 19 m NV-SØ. Den er skønsmæssigt 1,5- 2,5 m høj, højest mod V-NV. Midt i den flade top findes en forsænkning (plyndringshul), det er 4 m i tværmål og 1 m dybt. Højen er græsklædt og ligger i ager.
1987
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links