Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
16027
Sted- og lokalitetsnummer
110612-364
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 4a Høj, "Grønbjerghøj", 3 x 18 m. I vest ca. en trediedel af- gravet med brink. Sænkning i SØ 2-3 m bred, 0,5 m dyb. Siden ujævn med en del afgravninger. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjellet mellem 4a og 4b gaaer over Ø. Siden, og den er 60 Skridt fra N. Skjellet, altsaa i NO-Hjørnet af 4a, men Vejen, som er aflagt paa Kortet, har ikke existeret i Mands Minde. Højen er endel ramponeret, og der er en Kartoffelkule i S- Siden. Den ligger tæt V. for Laust Stauersbøls Hus (4b) og noget Ø. for en tømt Tørvemose. Bevoksning: 1979: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGrønbjerghøi, en Del ramponeret. Bevoksning: 1979: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Grønbjerghøj", 3,0 x 18 m. I V. er afgravet ca 1/3 og staar med Brink. I Sø. en Sænkning, 2-3 m. br., 1/2 m. dyb. Dige med stor Grøft har afskaaret østre Fod. Ikke egnet til Fredlysning. Bevoksning: 1979: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Grønbjerghøj", 3 x 18 m. I Vest ca. en Tredjedel afgravet med Brink. Sænkning i SØ 2-3 m bred, 0,5 m dyb. Siden ujævn med en Del Afgravninger. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Grønbjerghøj". De tilgroede sider ujævne efter gl. afgravninger eller kreaturbeskadigelser. Toppen synes noget afgravet og er tildels ubevokset. In situ ses en ca. 1 m. stor sten (endesten eller sidesten til kammer ?). Der henligger S for nævnte sten 3-4 ca. 0,5 m. store sten og i overfladen ses megen knust flint, hvoraf en del er hvidbrændt. På V-siden henligger et par større, flade sten. Beskadigelser: Stenskader, ujævnheder i overfladen. Foto: KTH 14/8-79, S/H nr. 1, opt. 1 fra S, S/H nr. 1, opt. 2 fra SV, farve nr. 1, opt. 14 fra NV. Bevoksning: 1979: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Omtalte store sten ses på toppen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links