Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150244
Sted- og lokalitetsnummer
110612-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1502-44, 43. Tingl.: 9/7 1903. Proprietær Thøger Kjærgaard Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnant Lassen Høj, "Grydhøj", 2,8 x 17 m. Top lidt affladet. Overfladen mod nord og vest aftrådt af kreaturer. Det meste af SØ- siden aftrådt af kreaturer og står nu uden nævneværdig be- voksning, ligesom en stenkærne er kommet frem i overfladen og flere sten revet løs.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er beliggende noget (SV.) ovenfor Distriktslægeboligen i Vestervig. Den har ikke været udkastet og er heller ikke saa lille, men tager sig dog smaat og simpelt ud ved Siden ad dem, som nu skulle beskrives. Omendskjøndt denne Høj ikke har været udkastet, og altsaa aldrig afgivet nogen Gryde, bærer den dog Navnet. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGrydhøi, velbevaret middelstor Høi af 7-8 Fods Høide. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Grydhøj", 2,8 x 17 m. Top lidt affladet, Overfladen mod N. og V. aftraadt af Kreaturer. Mærkesten i østre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Grydhøj", 2,8 x 17 m. Top lidt affladet. Overfladen mod N og V aftraadt af Kreaturer. Det meste af SØ-Siden aftraadt af Kreaturer og staar nu uden nævneværdig Bevoksning ligesom en Stenkærne er kommet frem i Overfladen og flere Sten revet løs.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Grydhøj". Top lidt affladet. Let uregelmæssige sider med tilvoksede spor efter tidligere beskrivelses kreaturskader. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Højen ligger på bakkeknold, hvorfor bræmmerne er skrånende.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links