Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150245
Sted- og lokalitetsnummer
110612-52
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/11 1916, gdr. Peder Dorses Gramstrup, Vestervig. Diplom Afmærkn.: MS 1917, ved H. Kjær. Høj af "Skinnebjerghøje", 4,2 x 22 m, på faldende terræn. I top gammel gravning indtil 0,7 m dyb og 4 m bred fortsat mod nord. Mod syd overfladisk afgravning 4 m bred, 0,3 m dyb. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjergbjerghøje", men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Fra Skinnebjerghøje har man en smuk Udsigt over det tæt N. for liggende Vestervig. Denne By, der ikke er 50 Aar gammel, har nu flere Haandværkere, Herredsfoged, Thing og Arresthus, Distriktslæge, Apothek, Gjæstgiversted, Teglværk, Mølle m. m. m. (den nordvestligste) Det er en prægtig, stor Høj, 112 Skridt i Omfang, ubetydelig sunken mod N. Den er beliggende 2-300 Alen SO for Distriktslægeboligen i Vestervig. Da den er ompløjet, er den firkantet ved Foden. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 52 er 63 Fod i Tværmaal, 11-12 Fod høi, udgravet oveni. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,2 x 22 m., paa faldende Terræn. I Top en gl. Gravning, indtil 3/4 m. d., 4 m. br., fortsat aabent ud mod N. Mod S. en overfladisk Afgravning, 4 m. br., 1/3 m. d. Fredlystes af Gaardejer Dorsens Gramstrup, Vestervig. Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje"..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Skinnebjerghøje", 4,2 x 22 m, paa faldende Terræn. I Top gammel Gravning indtil 0,7 m dyb og 4 m bred fortsat mod Nord. Mod S overfladisk Afgravning 4 m bred, 0,3 m dyb. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr. dog med flg. tilføjelser: Ved nordre højfod tilgroet 30-40 cm. høj skrænt. Midt på sydøstre højside nu tilgroet alvorlig kreaturskade. 30 cm. høj brink. ** Seværdighedsforklaring ** Samme som 1502:47. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links