Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533543
Sted- og lokalitetsnummer
060201-100
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Skoven Gryet på Bornholm er unik med sine mange spor fra fortiden. Her er gravhøje og hjulspor, men det mest opsigtsvækkende er de mange bautasten. 67 bautasten er i dag at finde i skoven. Jernalderfolket rejste bautastenene som minde over deres døde. Gravpladsen, der sandsynligvis har haft over 100 bautasten, har været brugt i tidsrummet mellem år 350 og år 900.

Original fredningstekst

4/2 - 2009: Gryet. Gravplads med gravhøj og bautasten. De omtalte fredede fortidsminder under fredningsnummeret 5335:43 har fået hver deres fredningsnummer fra 5335:189 til og med 5335:257, og tilsvarende hvert deres sb nummer (100, 210-278). Tilaktering til gl. dokument igang 1991. Gravplads med gravhøj og bautasten (løbe-nr. 1-66) ************************************************** Sb. 100a: Tingl.: 29/7 1875 En gruppe på mindst 47 bautasten, dels stående og dels liggende. Højde ca. 0,6-2,0 m. I kratskoven Gryet. Sb. 100b: Tingl.: 12/3 1924. Gdr. Jacob Nørregaard, Døvregård Diplom 5 bautastene i kratskoven Gryet tilhørende ovennævnte store stengruppe, nemlig: 3 sten af bred firkantet form, 1,35 m, 1,52 m og 1,8 m høje samt 2 sten af en opad spidst tilløben- de form, 0,74 m og 0,52 m høje NMI: (47) 62 ? bautasten på 16. selvejergård, 5 på 17 ab.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpmåling af "Gryet".
1870
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Samling Bautastene i en Kratskov som kaldes Gryet. Der er omtrent 60 i Tallet, af hvilke dog omtrent Halvdelen ere omfaldne. En af dem, den største og smukkeste, stod paa en stor Stenrøse eller Stenhøi i Krattet men blev kløvet itu lige over Jorden og ført ud til Nexø Kirkegaard, hvor den benyttes til Gravminde. Denne Samling Bautastene, som findes omtalt i "Vedels: "Den ældre Jernalder paa Bornholm" Side 179", er i Aaret 1875 bleven fredet.- I "Antiqv. Ann. IV Side 383 omtales nogle: "Mærkelige stensatte Rækker i Boelsker Sogn". Dettte er netop "Gryet".
1924
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse fra Gudmund Hatt om beskadigelse af bautasten. "Gryet" besigtiget, anmeldelsen fundet ubegrundet.
1924
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpmåling og restaurering af bautasten.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(47) 62? Bavtasten paa 16. Selvejergaard, 5 paa 17 ab.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse af ulovlig beplantning nær bautasten.
1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse af "Gryet" med henblik på udtynding af beplantningen. Delvise rydninger frem til 1959.
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningOpmåling af "Gryet".
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterIndmåling af høj (nr.1) og bautasten i området. Sbnr. 100 dækker nu kun gravhøjen.Sbnr. 100 dækker højen og arealet med fortidsminderne. De individuelle bautasten har selvst. sb- og fredningsnumre.
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet har høj formidlingsværdi, da der er tale om et stort og spektakulært gravfelt. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Skilt ved/til for fortidsmindet er slidt.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPå toppen af røsen ligger i et krater en væltet bautasten stor 140 x 70 x 40 cm. Underdelen af den under begivenhed nr. 3 omtalte, fjernede bautasten findes på en højning ca. 20 m syd for den væltede bauta på sb 100.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links