Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421129
Sted- og lokalitetsnummer
230304-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Sandbjerg, bd. 1, bl. 1, art. 6. Afmærkn.: MS 1940, Raben. Ingen tinglysning samtidig. Høj, "Høghøj", 1,40 x 16 m. Tæt kreds af randsten, enkelte sten mangler dog. Grøft gravet foran randsten. Toppen flad og noget ujævn. Et træ på midten. I Sottrup Storskov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj i Sandbjerg Storskov, umiddb. V. for Hovedvejen, der gennemskærer Skoven i N-S. Har været bevoxet med Storskov, som nu er fældet, Vestsiden er nu dækket af meterhøjt Græs, Østsiden af tætte Bøgepurrer [?]. Højtoppen er trugformet fordybet som efter gammel Gravning. Saavidt ses er Højen 1,00-1,25 m. høj, 14-16 m. i Tvm.
1920
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
1939
Museal restaurering - Haderslev MuseumOverretssagfører Knud Dahl, Sandbjerg stillet arbejdskraft til rådighed. Randstenene om højen blev afrenset, og nu står højen med en næsten tætsluttet række af 60 randsten.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Høghøj", 1,40 x 16 m. Tæt kreds af randsten, enkelte sten mangler dog. Grøft gravet foran randsten. Toppen flad og noget ujævn. Et træ på midten. I Sottrup Storskov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Høghøj". Ingen bemærkninger. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 08.15 fra SØ, 08.16 fra ØNØ.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links