9424 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
4524183
Sted- og lokalitetsnummer
070605-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/9 1852 (Kammerherre J. Wichfeld) 14/3 1983 Høj. 12 x 6 x 1,25 m. Overskåret af skel i NØ. Træ- bevokset.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Plads med en Gruppe af 40 Gravhøie (Skovhave) [disse høje indgår i sb 62-114]. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkov, 1.65 ha, med 43 høje [indgår i sb 62-114], dels større, dels mindre, 3 af dem har afgravninger i toppen og 2 af de store i nordvesthjørnet har stier, der benyttes som cykelbaner. Ellers velbevaret. Træer.
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjgruppe bestående af 4524:183-235. Beskrivelse: Veritabel oldtidskirkegård. Over 50 gravhøje liggende tæt sammen i et lille skovområde (fredningsliste: 1,65 ha.). Højene er mellem 0,75 og 2,75 m. høje. Mange steder ligger de så tæt, at højfødderne dækker hinanden. Beskadigelser/Tilstand: Tilstand ret fin, omend højene er bevoksede. De tidligere cykelbaner over højtoppene er blokeret og ikke særlig skæmmende nu. Beliggenhed: Højområdet ligger ret højt i landskabet, mod N stærkt hældende ned mod Godsted Mose og det gamle søområde dér. I den lille skovs Ø-lige område skærer et mosedrag (sump?vandløb?) sig ind Ø/V-ligt. Det deler det sammenhængende højområde i flere sektioner. Højgruppens N-lige del domineres af små, lave høje, den S-lige af store (Æ.BR.A.-agtige). Umiddelbar omgivelse: Højene fylder så godt som hele skoven ud. ** Seværdighedsforklaring ** Fint område. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Nr. 116 er aflyst og tinglyst med 4524:183-235. Se fredningskort samt opmåling. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj. 12 x 6 x 1,25 m. Overskåret af skel i NØ.
1983
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links