Oversigt set fra nord
.
Sten sydøst for højen set fra syd
.
Sten sydøst for højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1107145
Sted- og lokalitetsnummer
110708-77
Anlæg
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.

Undersøgelseshistorie

2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterStort udgravet hul i højning af uregelmæssigt omrids på sydsiden af Ø-V-gående vej. Højden i forhold til omgivende mark og vej svær at bedømme p.g.a. den opgravede jord. Græsklædt. En stor sten, bauta eller fra en grav ligger lige syd for højen.
2013
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyAnlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Formodet plyndret rundhøj. To plyndringshuller, et cirkulært i midten, 6,8 x 6,9 x 0,7 m, og et rektangulært syd herfor, 5,2 x 1,9 x 0,55 m. Højens formodede diam. målt nord – syd: 12,3 m. Omkreds: 42 m. Bevokset med græsser, lyng og revling. Afgrænset af stier til syd, vest og nord. Beliggende umiddelbart syd for det fredede område i det sydvestlige hjørne af indhegningen. Syd for højen falder terrænet stejlt ned mod en øst – vestgående kanal.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links