Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462446
Sted- og lokalitetsnummer
070624-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/9 1926 (J.D. Friderichsen) Afmærkn.: MS (1927, Hans Kjær) Høj, 1,75 x 21 m. Nordsiden ujævn efter rævegrave. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Høvænget Skov sydligst i Sognet, mod Havet: neppe 6 Fod høi rund Jordhøi af 67 Fods Tværmaal, Velbevaret og med Randstene om Foden. De paa Kortet tæt ved denne Høi angivne Tre Høie er der ikke Spor af nu, og de synes ikke at have været der. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(11) Bred flad Høj, 1,7 x 21 m. Ca. 40 Randsten synlige indtil 1/2 m br. En stor Del, især i N, forstyrret af Grævlingegrave og Gravning efter Grævlinge. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.75 x 21 m. Nordsiden ujævn efter rævegrave. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med tilsyneladende velbevaret fodkrans, af hvilken der ses tætsiddende sten overalt, hvor jordbunker fra rævegrave, eller tæt kratbevoksning ikke slører dem. Stenene ses ca 3 m inden for nuv. højfod. Mange ældre og nye rævegrave overalt på højen, der dækkes af et stedvis uigennemtrængelig tæt brombær- og andet krat. MS søgt lokaliseret med (trods grundig afsøgning) forgæves, kan muligvis stå eller ligge skjult af tæt brombærkrat men næppe sandsynligt. Beliggende i afdrevet løvskovsparcel, der er nytilplantet med 0,5-1,0 m høje gran- og lærketræer. Beplantningen går helt frem til og sågar lidt op på højfoden. Ca 20 m NØ for højen er opsat et skydetårn på jordgravede stolper (jfr. foto). Højen fremtræder set på afstand som et uoverskueligt vildnis af krat, tidsler og unge træer. Pleje? Generel påtale. Mål: 1,7x25x25 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk19 synlige randsten.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links