sf Ø
.
sf N
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270844
Sted- og lokalitetsnummer
160601-154
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Hvillum Høj, 2 x 20 m. I top stort, delvis tilgroet hul; mod V er 3 m af nedre side udtrampet af kreaturer og ploven begyndt at gå over her. Også nedre del af Ø-siden af- trampet af kreaturer; foden afpløjet hele vejen rundt. Ejeren lovede at pløje jord til højen og holde god af- stand fra denne. Græslynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 20 m. I top stort delvis tilgroet hul. Mod V er tre m af nedre side udtrampet af kreaturer og ploven begyndt at gå over her. Også nedre del af østsiden aftrampet af kreaturer. Foden afpløjet hele vejen rundt. Ejeren lovede at pløje jord til højen og holde god afstand fra denne. Græs-lynggroet i ager.Matrnr. 3d Hvillum. Høj 2 x 20 m. hul i Top. Fortrampede Sider. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJBA 1997: "Hashøj" - som fritekst. Tilføjelse: Hul i NØ top ca. 2 m i diam., knap 0,5 m dybt. Sænkning i top. Alle gamle nævnte kreaturskader er tilgroede. Ny kreatur-afgravning i sydlig top, ca. 1,5 m i diameter og 40 cm dyb mod toppen. Ligeledes frisk kreatur-afgravning i foden mod SSØ, ned til 40 cm dyb ind mod højen. I SV højfod større marksten. Mindre marksten rundt om på højen (§12). Rævegrav nederst i NNV højside. Marksten i kant af højfod nedenfor rævegraven. Bevokset med græs og gyvel i ager. GI-cementpælen er opgravet og ligger på N-top ovenfor rævegraven (§12). Pløjet i 2-m zonen (§13). Bevoksning: 1997: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links