Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191726
Sted- og lokalitetsnummer
140103-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst i 1987: *********************** Højruin, 1,2 x 21 m. Den centrale del og SØ højfod bortgravet. Af højen er mest bevaret i V, hvor et markspor går hen over højsiden. I ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 15-18. Høje. Hegedal B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Disse 4 Høje [sb.15-18] ere større eller mindre Steensamlinger paa fremtrædende Steder og de ere alle mere eller mindre forstyrrede med Indgravninger og Brydninger. At de uagtet deres Stenes uregelmæssige Anbringelse høre Oldtiden til sees let af Jordblandingen. a [på skitse] er en Grusgrav. [[946: Helt ødelagt og bortgravet, saa kun Kanter i NV og SV. og SØ. staar igen. 1 Randsten i NV. Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Skitsetegninger af Sb. nr. 15-18 i Sognebeskrivelsen]
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, tidligere 21 m i Diameter, 1,2 m høj, nu helt ødelagt og bortgravet, saa kun Kanter i NV, SV og SØ staar igen, græsgroet i Ager. 1 Randsten i NV.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1917:26, Status: C.
1946
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Som beskrevet - dog ca. 3 m. bred vold hele vejen rundt. Det indre bruges/er brugt som losseplads (sten, havemøbler, gas(..?)kedel osv.). *************************************** Genbesigtigelse 20.10.1986: I V-del mest bevaret af selve højen, ca. 5 m. Markvej henover højside. Intet tilbage af centralgrav, men der kan godt være sekundærgrave i højranden. MB+JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjruin, 1,2 x 21 m. Den centrale del og SØ højfod bortgravet. Af højen er mest bevaret i V, hvor et markspor går hen over højsiden. I ager.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKopi af frednings- og tinglysningsdokumenter modtaget på N01 d. 1/7 1987. Jvf. SNS F. 53-3085. Fredning af højruin. Sb. 14.01.03-16.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er der ingen markvej mod vest mere. Meget ødelagt og deform høj. Fuldstændig tilgroet i træer, hyben, brombærkrat og brændenælder. Beliggende i skovstykke i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links