Oversigt set fra øst
.
Oversigt set fra syd
.
Oversigt set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
120489
Sted- og lokalitetsnummer
110305-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/9 1901, mølleejer Johannes Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. Høj, 4,50 x 26 m. I top en gravning 5 m bred, 1 m dyb. Fod noget afgravet. Græs- og lynggroet.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1901
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskrivelse, men V-lige højfod afskåret af gammelt skeldige. Mod SØ er det yderste af højfoden på et 3 m. langt stykke berørt af en ca. 60 cm. høj brink, langs hvis overkant der går et hegn. Et lille stykke længere nede ligger to sten, der måske er (udskredne) randsten. 3-4 m. fra højfoden løber mod SØ en 1,5-2 m. høj, let skrånende kant ned mod en udjævnet grusgrav. Højens N-lige del er bevokset med løvkrat. Der bør ryddes op i bevoksningen på højen. Ejeren ønsker at plante juletræer i grusgraven. Han er gjort opmærksom på, at der skal ansøges om tilladelse. Hvis han holder sig til den lave del af grusgraven, vil det efter undertegnedes mening ikke genere udsynet til højen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, svarer godt til beskrivelserne i nyberejsningsteksten. Ager vest for højen. Syd og øst for græsningsareal. Mod nord skrænt ned til landevej. Tilgroet med buskads. Markant beliggenhed i højgruppe nord og syd for Trapsandevej.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links