Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221675
Sted- og lokalitetsnummer
141101-145
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1/3 x 7 m, bevokset med træer, i skov.

Undersøgelseshistorie

1958
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1/3 x 7 m, bevokset med træer, i skov. Tilføjelse 1958, jfr. j. 1231/58.
1958
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1/3 x 7 m, bevokset med træer i skov. På Kalø 1 e. J. 1231/58 om fredningen.
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1252/57, 1231/58. Sb. 14.11.01-60 og 145-146. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. 2 hidtil ikke-registrerede høje [Sb. 145-146] i forbindelse med kendt høj [Sb. 60]. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og af d. 15/1, 13/5 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.
1958
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1231/58. Sb. 14.11.01-145-46. Stedet besøgt 1/5 1958. Der ligger rigtigt nok to ganske lave, men fredningsværdige Høje ved Siden af Sb. 60: Lige NØ. for en, ½x8 m, lige SV. for 1/3x7 m, begge Træer i Skov. Matr Nr. Kalø 1e, tilhørende Kalø Gods, Statens Jordlovsudvalg. Therkel Mathiassen
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 0,5 x 10,0 x 10,0 m. Meget lav og næsten sammenfaldende med terrænet. En større sten ved centrum. Senere tilføjelse: Oplysn. om beskadigelser, seværdighed, parkering m.m.? mangler. I Statsskov. Bevoksning: 1982: Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget udflydende. Umulig at se som en høj. Kun fundet pga. den store sten på midten. Bevokset med græs og bregner.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links