Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191417
Sted- og lokalitetsnummer
140609-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, bevokset med unge bøge, i bøgeskov. Ca. 2,20 x 19 m. I toppen ganske lille krater (diam. 1,20 m, dybde 0,20 m). Iøvrigt fuldstændig velbevaret og smuk.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen har en smuk Form og er ubrudt. Den er begroet med store Bøge. Dens Fyld er Muld. Ved Foden sees ingen Steen, men omtrent midt paa Toppen sees en Steen næsten 3' l med Retning fra NØ-SV. Dens Tykkelse er 3 a 4'' og dens Kant staar c 4'' over Fylden. Ved den nordøstlige Ende støtter den sig til en mindre Jordfast Steen, saa det synes næsten som den oprindelig har været rejst op. Stenenes Masse egner sig til Indhugning, men om en saadan er tilstede vides ikke. Forholdene har ligne[t] de Høje tæt syd for Nørreaa, som have havt opretstaaende Steen, der nu ere borte. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj bevokset med unge bøge, i bøgeskov. 2,20 x 19 m. I toppen ganske lille krater (diam. 1,20 m, dybde 0,20 m). Iøvrigt fuldstændig velbevaret og smuk. Tingl. 7/6 491948: I toppen ganske lille krater (diam. 1,20, dybde 0,20). [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med lille fordybning i toppen. Iøvrigt velbevaret. I toppen en aflang, ca. meterlang sten. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Også i sig selv smuk. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen i toppen ses dog ikke. Flot høj. Bevokset med 4-5 store bøgetræer samt lidt bregner. Intet græs. Beliggende i bøgeskov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links