8125
.
8124
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1503126
Sted- og lokalitetsnummer
110612-261
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Hvilehøj", 2,6 x 20 m. I top 4-5 m bred sænkning, 1 m dyb med udgang i SØ. Omkring højen en grøftartet forsænk- ning, der må betragtes som hørende med til anlægget. Lyng- groet i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHvilehøj er 270 Skridt NNO for Øster-Ulsted Gaards NO Hjørneskjel, og den var meget vanskelig at afsætte, da Hedeskjellene ere meget utydelige, og de faa Beboere der nærmest ved kjende ikke tilvisse Helligsøboernes Skifter. - Højen er rigtig grundig ødelagt, da den foruden at være udkastet har en Grøft rundtom, hvor det vistnok har været Meningen at gaa ned og tage Krandsen. I Grøften har den 58 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHvilehøi, grundigt ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(N: "Hvilehøj"), 2,6 x 22 m. I Top en 4-5 m. bred Sænkning 1 m. d., med udgang mod Sø. Randsten synes borttagne i en Fure 2-3 m. inden for Foden. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Hvilehøj", 2,6 x 20 m. I Top 4-5 m bred Sænkning, 1 m dyb med Udgang i SØ. Omkring Højen en grøftartet Forsænkning, der maa betragtes som hørende med til Anlægget. Lynggroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., dog med tilgroet, mindre kreaturskade på østre højside. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Den omtslte grøft uden om den midterste del af højen giver den en lidt speciel form. gæsklædt i ager, bevokset med et par egetræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links