Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
14057
Sted- og lokalitetsnummer
110402-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/1 1892. Gdr. Poul Haaning Larsen Afmrækn.: MS rettet 1911 af Kjær "Kølbjerghøj", 2 x 17 m. En større fordybning fra midten ud mod sydvest. Lyngklædt i plantning.

Undersøgelseshistorie

1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Toppen afgravet med stor dyb fordybning. Øst- og vest næsten helt tildækkede af store grus/sand/jordbunker, som er højere end højen. I forbindelse med tidligere grusgravning er der gravet af indtil 3 m fra sydøstfoden, desuden dækker store jordbunker, hidrørende fra samme grusgrav, den øst- og vestlige højdel. Grusgraven er ikke i anvendelse mere. Ejeren er Morsø kommune - Teknisk forvaltning, som er den ansvarshavende part. Ved henvendelse til disse afslog disse imidlertid at bekoste en frilæggelse af højen under henvisning til, at skaderne var sket før kommunesammenlægningen 1971. Højen bør frilægges og jordmaterialet kunne passende bruges til opfyldning af de store afgravninger i høj 1405.12 (se denne). Arbejdet må udføres med arkæologisk bistand, for ikke at skade højen. Mål: 2x14x13 m. Bevoksning: 1980: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links