Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
220865
Sted- og lokalitetsnummer
130608-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Karup, matr.nr. 12b: Østlige halvdel. Høj, anselig, 19 x 3,50 m. Lyngklædt, ved vestrand af plantage. Over top, en i øst-vestlig retning gravet smal, nu efter- groet rende, ind over højtoppen. En mindre rende også i sydøstsiden. Karup, matr.nr. 12g: Vestlige halvdel. Høj i skel til matr. nr. 12b.

Undersøgelseshistorie

1880
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3,5 x 24,0 x 20,0 m. Anselig høj. Nedgravning i toppen fra højmidten mod V, ca. 1 x 4 m., 30 cm. dyb. Mod SØ radiær grøft, ca. 1 x 5 m., 1/2 m. dyb. Gamle beskadigelser. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links