Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21071
Sted- og lokalitetsnummer
130112-66
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fjends herred, Resen sogn, Kongens hus, matr.nr. 5: Høj i skel til Lysgård herred, Frederiks sogn, Vestre Fre- derikshøj, matr.nr. 4c. "Kløfthøj", 19 x 2,25 m, lynggroet grøft tværs over højen fra SSV. I hede.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEndelig findes en Gruppe af 5 Höje [bl.a. sb. 103-105 tilhørende Frederiks sogn] paa Kongens Hus's Hede, ogsaa i Resen Sogn, som Frederiks Sogn, efter hvad der blev meddelt mig, gaar til med sin yderste Ende mod Vest. (Overført fra 130603, sbnr. 105) Bevoksning: 1981: Lyng
1879
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 60 i Tværmaal, 8 F. høi. Af en Rende, som er gravet Tværs over Høien, har den faaet sit Navn: Kløfthøi. (Overført fra 130603, sbnr. 105) Bevoksning: 1981: Lyng
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj , 2,7 x 22 x 19 m. Skår Ø-V krydser højen i hele dens udstrækning. Indtil 3 m bred og 3/4 m dyb. Gammel beskadigelse. ** Seværdighedsforklaring ** Midtpunkt i en højgruppe med udsigt over Kongenshus Hede, men ligger meget afsides. Bevoksning: 1981: Lyng
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumStor flot lyngklædt høj. Kløvet hle vejen igenne.m

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links