Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
231618
Sted- og lokalitetsnummer
140507-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/9 1934, statshusm. V.A. Jensen. 1 eller antagelig 2 noget udflydende og beskadigede småhøje, samlet udstrækning 20 - 23 x 12 - 14 m, 0,5 - 1 m høj; fuldstændig dækket af tæt tjørne-, slåen- og rosenkrat, i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn noget uregelmæssig, udflydende høj. Tjørnekrattet er nylig afbrændt. Selve højen 12 x 12 m. ********************************************* Genbesigtigelse 6.5.1987: Der er ingensomhelst grund til at antage, at fortidsmindet skulle bestå af mere end én høj. Denne ligger dog, som antydet af HRK, på et lidt større, udyrket område. På dettes NØ-hjørne en hel del markstensdynger, dog alt tilsyneladende af ældre dato. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes fundet som beskrevet. Helt dækket af tæt krat samt et par træer. Beliggende på græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links