Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
211793
Sted- og lokalitetsnummer
140115-212
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. Propr. N. Vestergaard. Diplom Afmærkn.: MS 1917, oberstl. J.C. Lund. Høj, 2,35 x 20 m, tidligere sås 16 fodsten, nu overgroede. Lyng- klædt i plantage med en gran på toppen.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Samling af Høje [10 stk.]. Omtrent 76 Alen Nord for Pogenæs findes en Samling af Høje med Beliggenhed og Maal som foranstaaende Plan viser, hvor Afstand og Gjennemsnit er angivet i Al og Højden i Tommer. Paa den største nær ere de alle overpløjede og tildels udjævnede. De ere bygte af Undergrundsjord med mange smaa Stumper af Flint og Kalksteen. Om de førhen have været brudte vides ikke. Kun en af dem, den største [sb. 212A] er lyngklædt og ubrudt og ved dens Fod staar 9 smaa Krandssteen mod Nord, 4 større mod Syd og 3 mod Sydvest. Denne er bygt af fiin Muld. [[1946: a: 20 m br., 2,3 m h., urørt. F.M. 1916. M.S.]] [[1946: b: Helt ødelagt, kun 7 m br., 1 m h., stort Centralhul til Bunds. Heri ses Højkærnen af haandstore sten. Frigivet 1946.]] [[1946: De øvrige: Sløjfet.]]
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 20 m i Diameter, 2,35 m høj, tidligere saas 16 Fodsten, nu overgroede, Lyngklædt i Plantage med en Gran paa Toppen. [[FM 1916 MS 28/8]]
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFM-sten mod nord. Granerne er fældet. Idag bevokset med en del forskellige løvtræer. Nordligt på højen (lidt nord for toppen) er en stor sten (ca. 140 x 70 cm.). Mod NØ ligeledes en meget stor sten lige nedenfor højfoden. Små randsten ses i foden særligt mod nord og vest. Beliggende i skovkant op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links