Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110619
Sted- og lokalitetsnummer
110708-144
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj ca. 1.8 x 16 m. I toppen et ca. 1.2 m dybt krater med en diameter på 6 meter med åbning gennem den nordlige højtop. Langs højfoden grøft fra tidligere fjernelse af randsten, hvoraf der mod SV ses 1, mod Ø 3 og mod V 6 sten; alle nedvæltede . FRITEXT FOR FREDNR = 1106-19 ********************************************* Ruin af stor høj, nu 1 x 18 m. Udgravet til bunden og randsten borte. Lyng i hede.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj på overdrevsareal. Indlandsklithede som afgræsses af kreaturer. Gl .tilvokset grøft langs højfod efter fjernelse af randstenskæde. 1 sten v. SV-lige højfod, 6 ved V. og 3 ved Ø. højfod, - grøft. Græsklædt m. enkelte fyrretræer, - busk. Gl. tilvokset topkrater ca. 1,3 m dybt og 6m. idiameter med åbning gennem N. højtop. Højsiderne nær top lettere kreaturbeskadiget, ca. 60m. S. for højen en højspændingsledning. Nø-SV. Bør tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet - med markant krater i toppen. Omtalte grøft ved vestsiden er stadig tydelig. Ligger i lyngklædt areal ved Kirsten Kjærs Museum.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links