Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
340817
Sted- og lokalitetsnummer
190106-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/8 1912, Jens K. Buch. Diplom. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund ved sydsiden. Høj, 3,2 - 3,3 m høj, 14 - 15 m i Ø-V, 16 - 17 m i N-S. Lidt af østsiden tidligere bortgravet ved vejanlæg, og højen står her med temmelig stejl brink. Iøvrigt velbevaret. Bevokset med 1 busk, gyvel, græs og lyng, i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. Høide 3,30 met. Tværmaal 17,50 met. Toppen synes urørt. Mod Ø er Foden bortskaaret af en Vei. Mod S til Ø er Foden bortpløiet og Siden skredet ned, mod V og NV er Foden sk.. bortpløiet, mod N synes Siden hel. Græsgroet i Ager.
1898
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3.2-3.3 m høj, 14-15 m i øst-vest, 16-17 m i nord-syd. Lidt af østsiden tidligere bortgravet ved vejanlæg, og højen står her med temmelig stejl brink. I øvrigt velbevaret. Bevokset vmed busk, gyvel, græs og lyng, i ager.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Fredningsstenen ligger henkastet på højens N-side. Tæt bevokset med gyvel, krat og småtræer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, krat. Foto: F 05.52.79. S/H 05.21.79-NV.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links