sf Ø
.
sf N
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2603106
Sted- og lokalitetsnummer
180412-219
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lem sogns søndre del. Høj, 1 x 12 m. Af nordsiden er ca. 3 m bortskåret af vej. Over resten af hø- jen går plantningsfurer med små nyplantede fyr. NMI: Ejeren lovede at flytte planterne og vende furen tilbage. Plantningen er foretaget af Hedeselskabet.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen, 1,0 x 14,0 x 11,0 m., bliver randskåret af to veje, hvorved den faktisk har mistet sit udseende som gravhøj. Ved genbesigtigelse 17.5.82: Mål: 1,0 x 12,0 x 8,0 m. Højens N-side er, som fredningsbeskrivelsen siger det, beskåret med nogle meter af en vej. SØ om højen løber en grusvej, men den berører ikke højen. Over S-delen løber nogle gamle plantefurer omtrent Ø/V og i top gammel nedgravning, ca. 2 x 0,7 m., 0,3 m. dyb. Intet at påtale. (Kan det tænkes, at KMN har taget fejl af denne og en højrest beskåret af både komm. vej og grusvej 8-9 m. længere mod Ø? Hvad siger sognebeskrivelsen?) SUA Senere tilføjelse: Sognebeskrivelsen siger høj, 3 fod høj, velbevaret (S. Müller 1883). Af N-siden bortgravet 3 m. ved vejanlæg. Restaureret 1952, j.nr. 100152. Fredet (H. Norling-Christensen 1950). 14.07.1979: Gammelt berejserskema Høj, 11 x 11 x 0,9 m. Lille høj med en del ujævnheder og mindre afgravninger i top og sider. I toppen findes et lille hul (1,5 x 0,5, 0,5 m. dyb). Højen er randbeskadiget i forbindelse med vejanlæg (ca. 1/3 af højen er bortskåret). Endvidere ses på højens sydside gamle planterender. Lyngklædt. Beliggende på hede ved vej. Foto: SH.04.11.79 set fra nordøst F. 03.25.79 set fra nordøst Flyfoto: S4036-F121/28 EW Bevoksning: 1982: Lyng
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links