set fra Ø
.
set fra NØ
.
set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
220540
Sted- og lokalitetsnummer
180303-64
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/4 1951 på matr.nr. 3 af Ll. Soels, Tvis s. Høj, ca. 1,2 x 13,5 m. Stor sænkning i top. Lyngklædt i hede. (I skel til matr. nr. 3 af Ll. Soels, Tvis s.).

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Sænkning i top. Vestlig højside afpløjet i en ca. 0,5 m høj tilgroet brink. Østlig højfod afpløjet, friskt. Bevokset med græs, løvkrat og små løvtræer, i sogneskel, i ager. Påtales/genbesigtiges sammen med 2205:41,42. Bevoksning: 1992: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Museal forundersøgelse - Museum MidtjyllandVejdirektoratet har i februar 2014 ansøgt Kulturstyrelsen om tilladelse til at anlægge den nye motorvej Herning-Holstebro delvist gennem den fredede gravhøj, sb.nr 18.03.03-64 (fredningsnr. 2205:40). Herefter modtog Museum Midtjylland en anmodning fra Kulturstyrelsen om at foretage en sonderende forundersøgelse med det formål at fastslå om – og i hvilket omfang - der er tale om et velbevaret anlæg. Den 24. april blev der foretaget en droneopmåling og d. 28. april gennemførtes en geomagnetisk opmåling med besigtigelse og efterfølgende udgravning af to mindre prøvehuller. På baggrund af de non-destruktive undersøgelser og de sonderende søgehuller kan det konkluderes, at der er tale om en gravhøj i to, muligvis tre faser, som er anlagt i Enkeltgravskulturen og senere udvidet i bronzealderen. På baggrund af museets undersøgelser, blev anlægsarbejdet efterfølgende tilrettelagt, så højen bevares, og der skal derfor ikke foretages yderligere undersøgelser i den forbindelse. Sagen er udskilt af HEM 5090 Herning-Holstebromotorvej en etape IV.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links