Oversigt set fra SSV
.
Oversigt set fra N
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181373
Sted- og lokalitetsnummer
140702-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

********************************************* Fred.nr. omfatter sb.nr. 30,32,32c,32d,32e,32f,32g,32h. 2008: højene 32, 32a-32 h har fået nye fredningsnumre, 1813182-1813191. ******************************************** Tingl.: 25/6 1927. Boelsmand Niels Peter Thorsen og hustru, Hem. Sb. 30 : Høj, 1 x 15 m. Et stykke oppe på siden skimtes mod vest 3 randsten. Lynggroet i hede. Sb. 32 : Høj, 1,8 x 17 m. Lyngklædt i hede. Sb. 32c : Høj, 0,6 x 8 x 11 m (N-S). Lyngklædt i hede. Sb. 32d : Stentue ca. 3 m i diameter. Sb. 32e : Stentue ca. 2 m i diameter, mod nord heri en stor flad sten. Sb. 32f : Høj, 0,8 x 15 m. En forsænkning går N-S gennem højen. Fra nord- vestfod og nordefter ligger 7 koltringsten, tilsyneladende i se- kundært leje. Sb. 32g : Høj, 2,2 x 18 m. Velbevaret. Sb. 32h : Stentue ca. 3 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.nr. 32 + 32a-h]]: Paa den bølgeformede Flade mellem og omkring de sidst nævnte Høie findes mindst 6 lave, runde Høie, som utvivlsomt ere Gravhøie. Bevoksning: 1991: Græs
1927
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,2 x 18 m. Velbevaret. FM 25/6 1927[[FM 1927]] Bevoksning: 1991: Græs
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1813:73A (sb 30): Lav rundhøj i østlige kant af højområdet, østlige højfod delvist afgravet i nyere tid og beplantet med nåletræer §53, jvf. 1813:73B. Et kørespor NØ-SV over SØ-lige højflade. En del mindre sten ses på Østlige højside nær afgravning. Ellers velbevaret. Jvf. planskitse for beliggenhed. 1813:73B (sb 32): Ralativ velbevaret rundhøj med stabilt græsdække. En markvej har afskåret ca. 2 m af vestlige højfod (jvf. skitse). På højfladen enkelte jordfaste hovedstore sten. §53: Ulovligt grantræsbeplantning øst for højområdet jvf. skites. Jvf. Planskitse for beliggenhed. 1813:73C (sb 32c): Intakt, lav rundhøj med spredte, små jordfaste sten i højfladen, særligt imod SV. §53: jvf. 1813:73b. jvf. planskitse for beliggenhed. 1813:73D (sb 32d): Fjernet stenrøse på overdrev. På stedet ses en 2,5 + 1 m. NØ-SV orienteret, ca. 0,3 m. dyb og ikke tilvokset afgravning, - max 2 får gl. med talrige hovedstore sten (særligt i SV-lige halvdel). Anslået oprindelig diam. ca.2,5m. §53: jvf. 1813:73B. Jvrf. planskitse for beliggenhed. 1813:73E (sb 32e): Lav stenrøse som beskrevet, - stenen er dog i NV-lige side. Ligger ca. 3 m. Nord for 1813:73C. §53:jvf. 1813:73B jvf. planskitse for beliggenhed. 1813:73F (sb 32f): Lav rundhøj / røse på overdrev. NØ-SV, ca. 2m. Vest for højcentrum en ca. 0,5 m dyb og 2 m. bred neddybning fra et gl. kørespor. Ved nordlige højfod en enkelt storsten, - ellers ingen synlige sten på eller omkring højen. Ca. 5 m. ØSØ for højen forløbet ca. 40 m langt Ø-V orienteret, stenfyldt forhistorisk agerskel. §53: jvf. 1813:73B. Jfv. planskitse for beliggenhed. 1813:73G (sb 32G): Velbevaret rundhøj/røse i nø-lige ende af højområde. ! FM-sten ved nordre højfod og 1 ca. 10m øst for højen. Spredt på højflade og nær højfod en del mindre jordfaste sten. Jvf. planskitse for beliggenheds. §53: jvf. 1813:73B. Ret Nø for højen gl. mark som nu er tilplanetet med max. 2 år gl. ædelgran. Endvidere ses derpå højens sydlige fod nyere, max 1 årgl. spor fra maskinel fjernelse af evt. affald eller. lign. som dog også har blottet stensætninger i højfoden. Ca. 7 m. Syd for højen er tørvelaget endvidere afskrabet på et ca. 5x4 meter stort område (jvf. foto 91-3-9). 1813:73H (sb 32h) Lav stenrøse på overdrev. Enkelt håndstore sten i højfladen. §53: jvf. 1813:73b. jvf. planskitse for beliggenhed. Bevoksning: 1991: Græs
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterHøj 15 x 1,8 m. Lyngklædt. FM sten i NV-fod.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links