Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra N
.
Fredningssten og høj, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181232
Sted- og lokalitetsnummer
140706-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/8 1882, købt. Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund. Høj, ca. 2,5 x 20 m. I top en tilgroet fordybning 1,5 x 3 m (Ø-V) stor og ca. 20 cm dyb. I denne fordybning og særlig i den østlige højside ses paksten. Mod V er højsiden over ca. 10 m og til en højde af 1,5 m aftrådt af kreatu- rer og delvis og mest ubevokset. Højprofilen her ganske ødelagt, ligeledes pløjes der her alt for nær højen. Mod S ligeledes beskadigelser af kreatu- rer og mod Ø er højfoden over en strækning af 7 m nedtrådt og nedkørt, lige- som der også her pløjes for tæt på. NMI: I det hele taget pløjes der for tæt på højen.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, "Lunkenhøi", 42 F. i Diameter, 7 F. høi, i Toppen en mindre Fordybning, forøvrigt fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1991: Græs
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj ca. 2,5 x 20 m (efter erindring og de gamle maal). I toppen en tilgroet fordybning 1,5 x 3 m (Ø-V) stor og ca. 20 cm dyb. I denne fordybning og særlig i den østlige højside ses paksten. Mod Vest er højsiden over ca. 10 m og til en højde af 1,5 m aftraadt af kreaturer, og delvis ubevokset. Højprofilen her ganske ødelagt, ligeledes pløjes der her alt for nær højen. Mod Syd ligeledes beskadigelser af kreaturer, og mod Øst er højfoden over en strækning af 7 m nedtraadt og nedkørt, ligesom der ogsaa her pløjes for tæt paa. (I det hele taget pløjes der for tæt paa højen.) FM 16/8 1882 MS 1915F.M. 1882 MS 1915 [[Journ. 794/48]] Bevoksning: 1991: Græs
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lunkenhøj". Græsbevokset rundhøj i ager. Alle tidl. beskrevne skader nu helt tilvoksede med græs og kun i toppen ses endnu et gl. krater, ca. 3 m i diam. og 0,4 m dybt, - dette også helt græsbevokset. Cirkulært ompløjet højfod. Der holdes idag en acceptabel afstand til højen, ligesom løsgående kreatuer på marken ikke påfører højen nogen skade. GI-fixpunkt på højtop. Granit-M.S. på NV-lige højside ca 1,5 m fra højtop. Bevoksning: 1991: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links