Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
081488
Sted- og lokalitetsnummer
100206-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 0814-88, 87. Tingl.: 24/8 1893, købt Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 3 x 20 m. Mod S og V grænser højen til en grusgrav, der huler helt ind under højen. Lynggroet i ager. NMI: Høj, 3 x 20 m. Mod S og V grænser højen til en grusgrav og grusgravninger har fjernet af højen og der er hulet ind under denne og vinden fortsætter dette udhulings- arbejde. Der er gravninger af nyeste dato og dog det tungeste ansvar synes at falde på andre end nuværende ejer. Således arbejdede for 4 år siden cementstøber Han- sen, Hellum, ved højen og havde forpagtet grusgraven af købmand Niels Jensen, Dorf, Flauenskjold. Højen kunne være en særdeles prægtig høj som den ligger lyng- groet i ager. Sagen synes at være en oplagt politisag og udbedring bør ske.

Undersøgelseshistorie

1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumBlåbærklædt og krattilgroet høj i gammel grusgrav.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links