Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
432534
Sted- og lokalitetsnummer
070110-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/11 1914, J.L. Grandjean Høj, 2,50-2,65 x 20 m. Affladet top, diam. 6 m med sænknin- ger mod SØ, S, SV og V. SØ- og SV-siden let indsunken. Sænk- ning 2 x 1 m, 0,25 m dyb, over N-fod. Græsklædt, bevokset med bøg, i skov. (Nyt hul NØ for toppen, diam. 1,60 m, 1,10 m dybt med en 0,60 m bred, 0,65 m dyb "gang" fra SV. Påtalt, lovet udbedret).

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordskoven. - Rund Høj, 2.25 x 19.50 m. Toppen stærkt affladet, saa at Højden er betydelig forringet. Paa Siderne mange Smaahuller og flere dybtgaaende Grævlingegrave. - Fredlyst. ... [sb.4-12] Nr. 4-12 udgør en tæt samlet Gruppe af Høje, alle træbevokste i Højskov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.50-2.65 x 20 m. Affladet top. diam. 6 m med sænkninger mod sø., ssv., og v. Sø.-og Sv-siden let indsunken. Sænkning 2 x 1 m, 0.25 m dyb, over n-fod. Græsklædt, bevokset med bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1 stor høj liggende ca 32 m NNV for 4325:36. Højens overflade er ret arret af fordybninger (nedgravninger eller spor af vindfælder). På top: Affladning og 2 nedgravninger: a) ca 3 1/2x1,75x0,80 m (dyb) med jordbunke opkastet mod SSV. b) ca. 1,25x2x0,20 m. Langs toppens vestlige periferi fordybning i fure som efter fodsti. Højsiden: Terrassekant ned ad nordlige side, affladning ned ad SØ-lige og S-lige. Musehuller(?) eller andre smådyr ses i sydlige højside. Levn af vindfælde skærer sig ind i vestlige højfod og nederste del af højside. 2 store og mange mindre bøge gror på højen + 1 hyld, 1 elm, 1 røn, 1 ahorn m.v. Højdemål er til jordbunkes top. Terrænforhold - se 4325:36. Ejer - se 4425:153. Mål: 2,6x25x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** se 4325:36. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange unge bøge. Skovbund (med partier af blottet jord).

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links