7441 oversigt. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4425228
Sted- og lokalitetsnummer
070115-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,25 x 17 m. Toppen lettere affladet. Noget ujævn over- flade med flad sænkning Ø for top, diam. 1,50 m og sænkning NV for top, diam. 2 m, 0,20 m dyb, heri en granstub. Græsklædt, beplantet med 4 gran (+ 3 stubbe), i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, 1.25 x 17 m. ... (Storskoven). - Tæt samlet Gruppe [sb.16-44] af 28 Smaahøje og 1 Bautasten (se omstaaende Kortskitse.). ... Højene [sb.16-43] Nr. 16-43 ligger alle i Nyplantning og er tildels ganske tæt tilplantede med Naaletræer og næsten utilgængelige. Maalene har derfor i flere Tilfælde kun kunnet bestemmes tilnærmelsesvis. Ligeledes har det ikke været muligt med Fuldstændighed at konstatere Smaahøje paa 0.50 m' Højde og derunder. - Alle Højene er, saavidt intet andet er bemærket, velbevarede. - De 10 fredlyste Høje og Bautastenen er af Landinspektør indlagte paa læsligt Kort, som er vedføjet Deklarationen. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.25 x 17 m. Toppen lettere affladet. Noget ujævn overflade med flad sænkning ø. for top, diam. 1.50 m og sænkning nv. for top, diam. 2 m, 0.20 m dyb, heri en granstub. Græsklædt, beplantet med 4 gran (+ 3 stubbe) i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, Ny Kirstinebjerg Storskov. Som beskrevet på blåt kort. Film: 007:32.33 (KLP, 1984). Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 4 store lærk, 6 store og og flere mindre bøge. Skovbund.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkTo mulige randsten i SØ, den nordlige af de to sten er væltet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links