Oversigt, set fra ØSØ
.
oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282438
Sted- og lokalitetsnummer
030407-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,4 x 21 m. Tværs gennem højen en vældig tilgroet kløft orienteret Ø-V. Kløftens bredde 7 m, dybde 1,3 m. Nordre højfod afgravet og står med skrånende tilgroet skrænt. Hø- jen græsgroet med lidt buskvæskt. NMI: Høj, 2,4 x 21 m. Tværs gennem højen en vældig tilgro- et kløft orienteret Ø-V. Kløftens bredde 7 m, dybde 1,3 m. Ved denne kløft er såvel øst- som vestsiden me- get beskadiget. Nordre højfod afgravet og står med skrå- nende tilgroet skrænt indtil 1,5 m høj. Mod SØ en af- gravning og affladning af højsiden og højfoden står her med en skrænt på ca. 1 m. Umiddelbart her op til står udhusene til sommerhuset "Solhøjen". I sydsiden er ved overfladisk gravning lavet en række trin fra fod til top, hvori flade sten. På toppen nedrammet en bænk. Højen græsgroet med lidt buskvækst og trods beskadigel- serne absolut fredningsværdig

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN.N.Ø. for Byen ligger de saakaldte Skjæreby Banker. Der er intet Sagn om, at her har ligget nogen "By", der kunde have givet Anledning til Navnet, ej heller har man nogensinde truffet Hustomter. Derimod ligger der ovenpaa Bankerne en anselig Gravhøj, som dog er gjennemskaaren ved en dyb Grøft Ø-V. Denne Gravning skyldes en Toldforvalter (?) Justitsraad Petersen, det skal være en længre Aarrække siden den er foretaget. Om Fund vides intet. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,4 x 21 m. Tværs gennem Højen en vældig tilgroet Kløft orienteret Ø-V. Kløftens Bredde 7., Dybde 1,3 m. Ved denne Kløft er saavel Øst- som Vestsiden meget beskadiget. Nordre Højfod afgravet og staar med skraanende tilgroet Skrænt indtil 1,5 m høj. Mod SØ en afgravning og Affladning af Højsiden og Højfoden staar her med Skrænt paa ca. 1 m. Umiddelbart her op til staar Udhusene til Sommerhuset "Solhøjen". I Sydsiden er ved overfladisk Gravning lavet en Række Trin fra Fod til Top, hvori flade Sten. Paa Toppen nedrammet en Bænk. Højen græsgroet med lidt Buskvækst og trods Beskadigelserne absolut fredningsværdig.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 2,6 x 22 x 20 m. Tværs gennem højen, øst-vest, går en gammel kløft, ca. 1 m. dyb. Nordlige højfod afskåret af vej. Et sommerhus er delvis bygget ind i højen mod sydøst, højen står her med en ca. 1 m. høj skrænt. Vestsiden ret stejlt afgravet i gammel tid. Ca.4 m. vest for højen ligger en carport med tilhørende udhus. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links