Faktaboks

Kommune
Billund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
290619
Sted- og lokalitetsnummer
170812-34
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/12 1909, sognepræst M. Mouridsen. Høj, 1,70 x 24 m. På sydsiden et 2 x 2 m bred o,50 m dybt delvis tilgroet brud. Det nederste af foden mod Ø bortpløjet. Lyng- og græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1.7 x 24 M. (5 ½' x 76'). Overpløjet. Mod N. 1, mod NØ. 1, mod Ø. 1 og mod S. 1 Kartoffelkule, 2.8-3.0 (9-10') i Tværmaal, indtil 0.8 M. (2 ½') dybe. Kulerne har været ca. 4' dybe. Inden østlige Kule, nær ved Toppen, fandtes for en Del Aar siden en Plade af Bronze med smukker Spiralornamenter. Finderen itubrød den, et lille Brudstykke forevistes. Andre Fund kendes ikke. Ved højfoden i SØ. et mindre Brud, 3.5 M. (11') langt, heri en Sten, muligvis en Randsten. Ved Toppen henligge Rester af Baal. Højen har i mere end 16 Aar stadig været overpløjet. Fredlyst under Præsteembedet.
1909
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,70 x 24 m, på sydsiden et 2 x 2 m bred 0,50 m dybt delvis tilgroet brud, det nederste af foden mod øst bortpløjet, lyng og græsklædt i ager. Fredl. 3/12 1909, F.M. 1909
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links