5036, oversigt set fra Ø
.
5035, oversigt set fra V
.
sf S
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260922
Sted- og lokalitetsnummer
160605-304
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, stærkt afgravet især mod syd. Over højtoppen går et skeldige. Centralgraven formentlig bevaret. Græsgroet med træer. (Fredningsværdig på sin plads).

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 296-311] 16 Høje af almindelig Størrelse naar undtages en enkelt i den vestligste Gruppe [sb. 296-300]. De fleste ere velbevarede, nogle delvis gjennemskaarne af Skjel. Urner ere fundne.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHalvdel af en høj. 1,40 x 14 m. 0,50 m af toppen afgravet af skovvej. Nordlige halvdel i Vrads sogn.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest. Stærkt afgravet, især mod S. Over højtoppen går et skeldige. Centralgraven formentlig bevaret. Græsgroet mod træer. (Fredningsværdig på sin plads).Matrnr. 3c St. Bredlund og palsgård Statsskovdistrikt Afd. 4. Højrest. Over Højtoppen går et Skeldige. Centralgraven formentlig bevaret. Fredet.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum6 store træer på højen. Fremskreden erosion. Opr 3,5-4m høj. Højredt tilbage, dige igennem.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links

Fund og Fortidsminder – Slots- og Kulturstyrelsen Lokaliteten på Fund og Fortidsminder